Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Støt os


Projekter i LOKK

Udviklingen af LOKKs arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder og børn sker i stor udstrækning i samarbejde med forskellige aktører i netværk, partnerskaber og projekter både nationalt og internationalt.

 

Danske projekter:

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark
LOKK og HJK Analyse og Rådgivning ApS har i foråret 2017 påbegyndt en større forskningsundersøgelse af seksuelle overgreb mod børn og unge, herunder overgrebenes omfang, karakter, senfølger og samfundsøkonomiske omkostninger, samt initiativer til afhjælpning heraf. Læs mere
 
Råd til Livet
Projekt Råd til Livet tilbyder voldsudsatte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning på en række af LOKKs krisecentre og hos Mødrehjælpen. Læs mere
 
På ferie med mor 
Arbejdsmarkedets Feriefond giver støtte til, at kvinder med børn kan komme på ferie, mens de bor på krisecenter. Læs mere
 

Samtaler med en psykolog
Psykologsamtaler er et vigtigt værktøj til at bearbejde volden og komme videre uden for mange psykiske mén. Spies Fonden yder tilskud til psykologbistand til kriseramte kvinder på krisecenter. 

 
En rygsæk til alle børn
Alle børn, der kommer med deres mor på krisecenter, modtager en LEGO-rygsæk med tandbørste, legetøj mm. og en hilsen fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Projektet er et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirk's Fond. Læs mere
 
Qnet – et frivilligt netværk af kvinder
Qnet er et netværk i Røde Kors og består af 155 frivillige mentorer. Her får voldsudsatte kvinder støtte på deres vej til en lysere og mere overskuelig hverdag. Qnet samarbejder tæt med flere kvindekrisecentre, og de frivillige mentorer undervises bl.a. af LOKK og krisecentrene. Læs mere
 
Det Nationale Voldsobservatorium
LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium. Voldsobservatoriet tager initiativer, der kan forebygge vold mod kvinder og skal sikre, at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplaner. 
Læs mere
 

Internationale projekter:

 

 
Nordiske Kvinder Mod Vold
Nordiske Kvinder mod Vold består af kvindeorganisationer og kvindekrisecentre fra hele Norden og har eksisteret de sidste 20 år. Der afholdes årligt en konference på tværs af landegrænser, hvor der deles erfaringer og ny viden om bekæmpelse af vold mod kvinder. I 2017 afholdes konferencen i Island.
 

Internationale netværk 


Mere om LOKKs internationale arbejde

LOKK arbejder ud fra en strategi- og handlingsplan for det internationale arbejde. LOKKs videns- og udviklingsgruppe for internationalt arbejde har blandt andet til opgave at sørge for, at strategien bliver realiseret. 

Vil du vide mere om LOKKs arbejde?

Læs den nyeste årsberetning her.

Støt LOKKs arbejde og gør en forskel

Når du støtter LOKKs arbejde er du med til at synliggøre, forebygge og eliminere vold. 

 
Hver en krone tæller.
 

Læs mere her.

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK