Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

For fagfolk


Lærere og studievejledere

Er du lærer eller studievejleder og har du mistanke om, at et barn lever med vold i familien, kan du her læse mere om tegn på at et barn er voldsudsat og hvad du kan gøre

 

Hvert år oplever ca. 33.000 børn vold i familien, vold som kan være ødelæggende for det enkelte barns trivsel og udvikling.

 

Tegn på at et barn er udsat for vold

Du kan se på et barn, om det har det svært, men ikke hvad grunden er. Det vil ikke være tydeligt at problemet er vold derhjemme. Husk at der som regeel også er andre problemer end vold i disse familier.

 

Tegn på at et barn er udsat for vold kan være:

  • Udadreagerende adfærd. Barnet kan være motorisk urolig, aggressiv eller ukoncentreret. Måske har barnet en "klæbende" adfærd, er ukritisk med hvem det har kontakt med, uden respekt for andres grænser, og dårlig til at give udtryk for sine egne. De kan virke umodne eller understimulerede og kan fremtræde fysisk forsømte. En aggressiv måde at omgås jævnaldrende kan være tegn på vold i hjemmet.

 

  • "Usynlig" adfærd. De "usynlige" børn skal man være meget dygtig for at få øje på. Adfærden kan være meget moden, (over)ansvarlig, måske indadvendt eller ængstelig, med en tendens til at barnet isolerer sig. De større af disse børn, teenagere, er ofte "aldrig" eller "altid" hjemme.

 

  • Prøvende adfærd. Børn der håber at blive spurgt, hørt og forstået og som kommer med små løgne overfor lærere eller andres forældre har prøvende adfærd. Store børn og unge kan finde på at "råbe om hjælp" gennem stile og opgaver. Hvis du har mistanke, så spørg barnet eller den unge. Hellere spørge end ignorere end at undertrykke en mistanke.

 

 

Overgreb mod børn i folkeskolen

Som offentligt ansat har du en pligt til at reagere, hvis du tror, at et barns velfærd er truet. Alle børn skal beskyttes mod vold, misbrug og vanrøgt. Som offentligt ansat har du pligt til at reagere, blot du tror, at et barns velfærd er truet.

 

Underret din leder og den sociale myndighed  

Den sociale myndighed i den kommune, hvor barnet bor, skal informeres. Underret også straks din leder om, hvad du har mistanke om. Det skal du, uanset hvem du har mistanke til. Det kan være barnets forældre, familiemedlemmer, kolleger eller andre, som har kontakt med barnet.

 

  • Vær opmærksom på den skærpede indberetningspligt.
  • Vær opmærksom på at børns trivsels- og indlæringsproblemer kan være tegn på, at der er vold i hjemmet.
  • Vær opmærksom på, at andre søskende i familien kan have massive problemer, selv om børnene på overfladen fremstår som velfungerende

 

Du har mulighed for gennem Odense Krisecenter, Danner og Dansk Kvindesamfunds Krisecenter at rekvirere materiale om vold mod børn.

 

Læs mere om Krisecenter Odenses skoletjenesteprojekt: Er du OK? Stop vold i din verden

 

Læs mere om Danners undervisningsmateriale

 

Læs mere om Dansk Kvindesamfunds Krisecenters skoleprojekt ”Tør du tale om det”

 

Se mere om vold mod børn, og hvad du kan gøre på Servicestyrelsens side Vores ansvar

 

Kommer du i kontakt med et barn eller en ung, der udsættes for æresrelaterede konflikter med familien, kan du læse mere om æresrelaterede konflikter her

 

Vi har også samlet relevant viden, du som fagperson kan bruge i dit arbejde med de unge, i Den Gode Samtale. Guiden er en virtuel værktøjskasse til fagfolk og rummer teoretisk og praktisk viden indsamlet på baggrund af Etnisk Ungs mangeårige erfaring med minoriteter, der har æresrelaterede problemer.

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK